Tärkeät linkit

Keräsimme luotettavat linkit sinulle valmiiksi.

Internet tarjoaa laajat mahdollisuudet oma-aloitteiseen lääke- ja terveystiedon hankkimiseen. Keräsimme luotettavat linkit sinulle valmiiksi. Ja muista että aina voit tulla apteekkiin kysymään lääkeasioista ja terveyteen liittyvistä asioista. Olemme täällä sinua varten.

Linkit lääkkeisiin liittyen:

Lääkkeiden hintavertailu / Lääkevaihto: www.terveysportti.fi/terveysportti/geneerinen.koti

Kela: www.kela.fi

Lääkelaitos: www.fimea.fi

Suomen Apteekkariliitto: www.apteekkariliitto.fi

Lääketietokeskus: www.laaketietokeskus.fi

Sähköinen resepti / Kansallinen Terveysarkisto: www.kanta.fi

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Kansanterveyslaitos / Terveyden ja hyvinvoinninlaitos: www.thl.fi

Suomen Punainen Risti: www.redcross.fi

Myrkytystietokeskus: www.hus.fi

www.sairaslapsi.com

www.rokote.fi

www.allergia.fi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu: www.eslu.fi

www.diabetes.fi

www.stumppi.fi

Avainasiakasrekisterin tietosuojaseloste